Matarsóun

veldu rétt á matseðilinn

VAL RÉTTA Á MATSEÐIL SKIPTIR LYKILMÁLI

eINFALT FERLI SEM LEIÐIR
TIL MINNI MATARSÓUNAR

sKRÁNING Í FASTA ÁSKRIFT

Einn af meginþáttum í minnkun matarsóunar er að geta gert áætlanir sem ganga upp. Áskrift í mat er ein þeirra leiða.

SEX VIKNA MATSEÐILL

Með því að gera matseðla fyrir sex vikur í senn tryggjum við að þeir sem borða matinn okkar fái sem mesta fjölbreytni.

INNKAUP SKV. INNKAUPAÞÖRF

Með áskriftarpöntunum vitum við mjög nákvæmlega hversu marga skammta við þurfum að hafa - með frávikum.

fRAMLEIÐSLA
FRAMREIÐSLA

Afhending skiptir sköpum. Með góðu, heilnæmu hréfni og fallegum matardiski er minna leift og ánægjan er meiri.

gREINING MATARSÓUNAR

Matarsóun er einfaldlega mæld. Við mælum leifarnar og skráum niður. Í kjölfarið greinum við orsakir og finnum leiðir.

MATSEÐLI BREYTT

Með mælingumm og greiningum sjáum við ástæður matarsóunar og getum brugðist við með hönnun nýrra rétta.

ferlið

meiri næring, minni sóun

bragðgott

Við leggjum áherslu á minnkun matarsóunar, fjölbreyttari og hollari fæðu sem neytendur eru ánægðari með. Við reiknum út næringargildi og höfum matarskammta í réttri stærð.

minni sóun

Við sjáum um eldhúsið skv. ströngustu gæðakröfum heilbrigðisyfirvalda. Hreinlæti er skilyrði. Í eldhúsinu þarf að vera ákveðinn búnaður og tæki ásamt innkaupaferli sem byggt er á matseðlum og uppskriftum.

næringarríkt

Við gerum með okkur samning sem felur í sér umsjón mötuneytis, hönnun matseðla, næringarútreikninga, gerð uppskrifta, framleiðslu og framreiðslu. Sérstakt eftirlit varðandi matarsóun.

Árangur

Eftirfylgni felst í endurskoðun og hönnun matseðla, könnun á ánægju viðskiptavina og úrbóta vegna ábendinga frá viðskiptavinum. Lagt er upp úr að leysa vandamálin með nýjum leiðum sem auka gæði.